Αντώνης Βάμβουκας (ακ. κιθάρα, τραγούδι), Νεκτάριος Βασιλείου (ηλ. κιθάρα)

Αντώνης Βάμβουκας (ακ. κιθάρα, τραγούδι), Νεκτάριος Βασιλείου (ηλ. κιθάρα)

Αντώνης Βάμβουκας (τραγούδι, ακ. κιθάρα), Βασίλης Καλιαμπέτσος (Τύμπανα), Βαγγέλης Μήτσης (Μπάσσο)

Αντώνης Βάμβουκας (τραγούδι, ακ. κιθάρα), Βασίλης Καλιαμπέτσος (Τύμπανα), Βαγγέλης Μήτσης (Μπάσσο)

Αντώνης Βάμβουκας (τραγούδι, ακ. κιθάρα), Βασίλης Καλιαμπέτσος (Τύμπανα)

Αντώνης Βάμβουκας (τραγούδι, ακ. κιθάρα), Βασίλης Καλιαμπέτσος (Τύμπανα)

Advertisements